Thư gửi Nhà đầu tư về biến động giá cổ phiếu GTN thời gian gần đây

Cập nhật: Feb, 25/2018 - 07:53

Kính gửi Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư của Công ty Cổ phần GTNfoods,

Dear Valued Investors,

 Những ngày gần đây, nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi về việc cổ phiếu của GTNfoods (Mã chứng khoán: GTN) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) có sự biến động khá lớn về giá, nhiều người đặt câu hỏi về tình hình hoạt động hiện tại của Công ty và kế hoạch tương lai. Bằng thư gửi này, GTNfoods khẳng định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra ổn định; việc thay đổi giá là hoàn toàn là do yếu tố bên ngoài tác động.

Investors have asked regarding the recent price volatility in GTNfoods shares (Code: GTN) listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), some questioning the company’s current and projected performance.  GTN’s business activities remain stable, the company is performing according to its plan; the volatility in stock price is due to external factors.

Về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2017, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn năm 2017 tăng xấp xỉ 2.000 tỷ đồng (tăng 108% so với số cùng kỳ năm ngoái), phần lớn nhờ giao dịch hợp nhất với mảng kinh doanh Sữa, với đóng góp tới 2.466 tỷ doanh thu thuần. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (Sữa và Trà) tăng 690% so với cùng kỳ, đạt 2.962 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 4% lên 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ, tăng 116 tỷ VND tương ứng 714% so với 2016. Lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ đạt 14,4 tỷ. 

Regarding the Company business results, 2017 consolidated revenue increased by approximately VND 2,000 billion (108% YoY), in large part due to the acquisition of our Dairy business, contributing VND 2,466 billion of net revenue. Revenue from core businesses (Dairy and Tea) increased by 690% YoY to VND 2,962 billion. The gross profit margin increased from 4% to 12% YoY. NPAT grew to VND 132 billion, a 714% YoY increase of VND 116 billion. Profit attributable to Parent company’s shareholders achieved VND 14,4 billion.

Cuối năm 2017, GTNfoods đã chủ động cắt giảm gần 70% đàn nái, đẩy mạnh thanh lý đàn lợn và dừng nhiều hoạt động kinh doanh không cốt lõi, ghi nhận khoản lỗ gần 20 tỷ đồng. Chè tồn kho còn lại từ giai đoạn trước cổ phần hóa đều đã được trích lập đầy đủ trong Quý IV. Cũng trong Quý này, Công ty tiến hành đẩy mạnh việc trích lập dự phòng cho các tài sản không cốt lõi có định hướng thoái vốn, cắt giảm nhân sự làm phát sinh thêm chi phí tái cơ cấu. Tất cả các hoạt động trên đều được thực hiện chủ động trong năm 2017 nhằm giảm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh năm 2018.

Ending 2017, GTNfoods reduced its sow count by nearly 70%, actively accelerated the pig herd disposal and discontinued various non-core operations, recording a loss of nearly VND 20 billion. Tea inventory remaining from the pre-equitization was fully provisioned in 4Q2017. The Company also provisioned for discontinuing businesses and reduced staff, reducing negative effects on future operations.

Về vấn đề giá cổ phiếu biến động, Ban điều hành Công ty nhận định một số nguyên nhân sau có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu:

Regarding the stock price fluctuations, the Company’s Executives identified the following reasons which may affect the stock price:

 - Tổng giám đốc của Công ty là ông Michael Louis Rosen đã đăng ký bán một phần số cổ phiếu đang nắm giữ. Đây hoàn toàn là do nhu cầu tái cơ cấu nguồn vốn của cá nhân và việc này đã được thông báo và công bố theo đúng quy định. Trong trường hợp bán lượng cổ phiếu đã đăng ký thành công, ông Michael Louis Rosen vẫn sẽ là Cổ đông cá nhân nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất của GTNfoods.

- The Company’s CEO (Dr. Michael Louis Rosen), registered to sell a part of his shares, for reasons of personal resource allocation, previously disclosed per regulation.  In case the sale of registered shares is successful, Dr. Michael Louis Rosen remains the largest individual shareholder of GTNfoods. 

- Hiện tại có dự đoán trên thị trường về việc Quỹ ETF (FTSE Vietnam ETF) có thể thoái cổ phiếu GTN trong đợt tái cơ cấu quý của Quỹ này. Do vậy, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Đây là yếu tố thị trường khách quan và Ban điều hành GTNfoods không có bình luận gì về thông tin này.

- It is currently rumored in the market that the ETF (FTSE Vietnam ETF) might sell GTN shares during this quarterly fund restructuring. Therefore, this may affect investors’ sentiment. This is an objective market-driven factor and the GTNfoods’s has no comment on this information.

Trên đây là các thông tin cập nhật tới Quý Cổ đông và Nhà đầu tư, giúp cung cấp cái nhìn chính xác hơn về giá trị của doanh nghiệp, xóa bỏ tâm lý bất ổn về biến động giá cổ phiếu trong thời gian gần đây. Quý Cổ đông và Nhà đầu tư có thể cập nhật các thông tin cơ bản về GTNfoods qua website của Công ty:  www.gtnfoods.com.vn và các phương tiện thông tin đại chúng. 

The above provides updated information regarding our projected performance. Investors may find updated information through the company's website: www.gtnfoods.com.vn and public media. 

Xin gửi kèm Nhà đầu tư một số thông tin bổ sung về triển vọng hoạt động giai đoạn 2018-2020 của GTNfoods và một số chỉ tiêu tài chính dự phóng chính. 

Please find attached some additional information about our business outlook for the period 2018-2020 of GTNfoods and some main projected financial indicators.

Kính chúc Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư của GTNfoods mạnh khỏe, hạnh phúc!

Wish you all the best!
 

Đính kèm:

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG