Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản Sử Dụng của Công ty Cổ phần GTNFOODS. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây:

1. Chấp Nhận Điều Khoản:

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và cam kết tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được mô tả trong trang này.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Mọi nội dung trên trang web, bao gồm hình ảnh, văn bản, và các tài nguyên khác, là tài sản của Công ty Cổ phần GTNFOODS và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Việc sao chép, phát tán hoặc sử dụng mà không có sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

3. Sử Dụng Dịch Vụ:

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thông tin, tương tác, và mua sắm qua trang web. Bạn cam kết sử dụng các dịch vụ này chỉ cho mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

4. Thông Tin Người Dùng:

Khi sử dụng trang web, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin này và sử dụng nó theo Chính Sách Bảo Mật được mô tả trước đó.

5. Thay Đổi và Cập Nhật:

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của trang web và Điều Khoản Sử Dụng mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật thông tin mới nhất.

6. Liên Kết Đến Trang Web Khác:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ liên quan.

8. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Chúng tôi cảm ơn sự hiểu biết và tuân thủ của bạn đối với Điều Khoản Sử Dụng của Công ty Cổ phần GTNFOODS.