Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính Sách Bảo Mật của Công ty Cổ phần GTNFOODS. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì sự tin tưởng của bạn đối với chúng tôi. Dưới đây là những điều quan trọng bạn cần biết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông Tin Thu Thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia các chương trình khuyến mãi, hoặc tương tác với chúng tôi thông qua website hay các kênh trực tuyến khác. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, sản phẩm, và thông tin liên quan mà bạn yêu cầu. Thông tin này cũng giúp chúng tôi hiểu hơn về nhu cầu và mong muốn của bạn để cải thiện chất lượng dịch vụ.

3. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ nó với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Quyền Lợi của Bạn:

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình, bao gồm quyền xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

5. Cookie và Công Cụ Theo Dõi:

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công cụ theo dõi để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn và cá nhân hóa dịch vụ.

6. Sự Thay Đổi của Chính Sách:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi.

Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng và sự hiểu biết của bạn về Chính Sách Bảo Mật của Công ty Cổ phần GTNFOODS.