Công bố thông tin

Công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019
05/12/2019

-          File CBTT về tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 xem tại đây

-          Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 xem tại đây

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN
27/11/2019

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Công ty CP GTNfoods công bố thông tin về việc đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiể...
08/07/2019

Công ty CP GTNfoods công bố thông tin về việc đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH Deloitte ngày 08/07/2019

Chi tiết xem tại đây

CV ứng viên và danh sách người nội bộ, người có liên quan tới thành viên HĐQT, BKS
03/07/2019

CV ứng viên và danh sách người nội bộ, người có liên quan tới thành viên HĐQT, BKS

Chi tiết xem tại đây

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG