Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Điều lệ Công ty & Quy chế quản trị

27/04/2018
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods công bố Điều lệ Công ty có hiệu lực từ ngày 19/4/2018 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua tại đây.
27/04/2018
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực từ ngày 19/4/2018 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua tại đây.
Trang 1/2 [1][2] Chuyển nhanh
prev next
  •  
    • logo Vinatea - Tổng Công ty chè Việt Nam

     

Copyright © 2018 Công ty Cổ phần GTNFOODS

Địa chỉ: Tầng 9, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại(84-24) 6276 6366.  Fax(84-24) 6276 6466.  Email: info@gtnfoods.com.vn

 

Đầu trang