Xem thêm

Điểm cân bằng thị trường: Tình hình kinh tế đáng chú ý

Trong lĩnh vực kinh tế, điểm cân bằng thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự cân bằng giữa cung và cầu khi không có tác động từ môi trường bên...

Trong lĩnh vực kinh tế, điểm cân bằng thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự cân bằng giữa cung và cầu khi không có tác động từ môi trường bên ngoài. Điều này ảnh hưởng đến giá trị các biến kinh tế trong một thị trường cụ thể. Trạng thái cân bằng này tạo ra điều kiện để giá thị trường được thiết lập thông qua cạnh tranh, khi lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua tìm kiếm bằng với lượng hàng hóa hoặc dịch vụ do người bán sản xuất.

Tính chất của trạng thái cân bằng

Trạng thái cân bằng có ba tính chất cơ bản đã được đề xuất bởi Huw Dixon. Tính chất cân bằng P1 đòi hỏi hành vi của các tác nhân liên quan phải hợp lý. Tính chất cân bằng P2 chỉ ra rằng không có đại lý nào có động cơ để thay đổi hành vi của mình. Tính chất cân bằng P3 xác định rằng trạng thái cân bằng là kết quả của một số quá trình động.

Ví dụ: cân bằng cạnh tranh

Cân bằng cạnh tranh: Giá cân bằng cung cầu Cân bằng cạnh tranh: Giá cân bằng cung cầu

Trong trạng thái cân bằng cạnh tranh, cung bằng với cầu. Tính chất cân bằng P1 và P2 đều được thỏa mãn. Điều này có nghĩa là lượng hàng hóa được cung cấp bằng với lượng hàng hóa được cầu. Cả người bán và người mua đều không có động lực để thay đổi hành vi của mình.

Đánh giá tiêu chuẩn

Tuy nhiên, việc kết nối giá cân bằng với chuẩn tắc có thể gây hiểu lầm. Ví dụ, một thị trường thực phẩm có thể đạt trạng thái cân bằng trong khi vẫn có người chết đói. Điều này đã xảy ra trong nạn đói kinh hoàng ở Ireland vào những năm 1845-52, khi mặc dù đất nước này xuất khẩu thực phẩm, nhưng dân chúng vẫn phải chịu đói do lợi nhuận từ việc bán lại cho người Anh cao hơn giá mà người dân Ireland có thể mua được.

Hiểu rõ về điểm cân bằng thị trường giúp chúng ta nhìn nhận tốt hơn về cơ chế hoạt động của kinh tế và tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định.

1