Ý nghĩa Nghi Quá đường và Cúng đại bàng

Khơi đầu Bạn có biết rằng Nghi Quá đường là một hoạt động quan trọng trong Phật giáo không chỉ đơn thuần là ăn cơm? Nó là một sự kiện trọng đại, một nghi thức...

Khơi đầu

Bạn có biết rằng Nghi Quá đường là một hoạt động quan trọng trong Phật giáo không chỉ đơn thuần là ăn cơm? Nó là một sự kiện trọng đại, một nghi thức trang nghiêm và thanh tịnh. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của Nghi Quá đường và Cúng đại bàng trong bài viết dưới đây.

Nghi Quá đường - Điều tốt lành cho tâm hồn

Trước tiên, hãy tìm hiểu về Nghi Quá đường. Nghi Quá đường còn được gọi là ăn cơm dành cho người xuất gia trong Phật giáo. Người xuất gia chỉ ăn buổi sáng và giờ ngọ, không ăn sau giờ ngọ. Đây là một cách để thân tâm được thanh tịnh, ngăn chặn sự lười biếng của thân tâm.

Ngoài ra, Nghi Quá đường còn đề cập đến 8 pháp trai giới và giới quá ngọ không ăn. Thông qua việc cúng dường thức ăn phẩm vật, chúng ta gọi đó là Trai thực. Đồng thời, việc sử dụng thực vật để cúng dường chư Tăng cũng được gọi là Trai. Pháp hội này gọi là Trai Hội.

Phật giáo tin rằng buổi sáng là chư Thiên ăn, buổi trưa là Phật ăn, sau giờ ngọ là loài súc sanh ăn, và buổi tối là ngạ quỉ ăn. Vì lòng từ bi đối với loài ngạ quỉ, chúng ta không nên ăn vào buổi tối.

Cúng đại bàng - Một hành động từ bi

Tiếp theo, hãy cùng khám phá ý nghĩa của Cúng đại bàng. Chúng ta biết rằng đại bàng là một loài chim có thân hình to rộng và có khả năng bay xa hàng vạn dặm. Loài đại bàng chỉ ăn thịt loài rồng ở trong biển.

Một khi Long Vương sợ hãi và cầu đức Phật cứu giúp, Đức Phật đã buộc một miếng ca sa lên sừng của các con rồng. Do đó, đại bàng không dám ăn thịt loài rồng. Tuy nhiên, đại bàng vẫn đói và khát khó chịu, và để giúp đại bàng, Phật đã dạy cho phương pháp xuất sanh.

Ngoài ra, Cúng đại bàng còn liên quan đến một câu chuyện về một người phụ nữ đã thề sẽ ăn thịt những đứa con nít trong thành Vương Xá. Khi người phụ nữ này thực hiện thề của mình, đầu thai của bà biến thành loài Dạ xoa và bà sinh ra 500 đứa con. Mỗi bữa ăn, bà ăn baét ăn thịt một đứa con trai và một đứa con gái trong thành Vương Xá.

Dân làng đã cầu cứu đức Phật và Phật đã dùng thần lực bắt cóc giấu đứa con út mà người phụ nữ này yêu thương nhất. Đó là lúc người phụ nữ cầu cứu đức Phật và bày tỏ hối tiếc. Phật đã dạy phương pháp xuất sanh để giúp người phụ nữ này và các đứa con của bà có thể sống an lành.

Cuối cùng, Cúng đại bàng còn liên quan đến việc cúng dường để giúp một ác quỉ không ăn thịt người nữa. Ác quỉ này sau khi tiếp nhận lời giáo hóa của đức Phật đã thay đổi và không dám ăn thịt người nữa. Đức Phật đã sai hàng Thanh Văn đệ tử xuất sanh hàng ngày vào thời ngọ để làm cho chúng không đói khổ.

Nghi thức Nghi Quá đường và Cúng đại bàng

Khi tổ chức Nghi Quá đường, chúng ta tập hợp ở trai đường và thực hiện các nghi thức sau:

 • Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.
 • Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật.
 • Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.
 • Đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.
 • Cực lạc thế giới A Di Đà Phật.
 • Thập phương Tam thế nhất thế Chư Phật.
 • Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.
 • Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát.
 • Đại Bi Quán Thế âm Bồ tát.
 • Chư tôn Bồ tát Ma ha tát.
 • Ma ha Bát nhã Ba la mật.
 • Tam đức lục vị cúng Phật cập Tăng.
 • Pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường.
 • Nhược phạn thực thời.
 • Đương nguyện chúng sanh.
 • Thiền duyệt vi thực.
 • Pháp hỉ sung mãn.

Nếu ăn cháo sáng, chúng ta thay đổi câu "Tam đức lục vị" thành:

 • Chúc hữu thập lợi
 • Nhiêu ích hành nhơn
 • Quả báo vô biên
 • Giúp ích người tu
 • Quả báo vô biên
 • Rốt ráo an lạc

Khi xuất thực vào buổi sáng, chúng ta ra ngoài thầm niệm bài kệ:

 • Pháp lực bất tư nghị
 • Từ bi vô chướng ngại
 • Thất liệp biến thập phương
 • Phổ thí châu sa giới

Tại giờ ngọ, thầm niệm bài kệ chú:

 • Đại bàng kim xí điểu
 • Khoáng dã quỉ thần chúng
 • La sát quỉ tử mẫu
 • Cam lộ tất sung mãn
 • Án mục đế tóa ha

Sau khi thực hiện nghi thức, chúng ta trở về chỗ vấn tấn và Duy Na xướng chú "Phật chế Tỳ kheo thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tín thí nan tiêu. Chư sư (đại chúng) văn khánh thinh, các chánh niệm" và Đại chúng niệm "A Di Đà Phật".

Khi ăn cơm xong, chúng ta đọc kết trai và cùng nhau niệm "A Di Đà Phật". Sau đó, Nghi Quá đường hoàn thành.

Kết luận

Nghi Quá đường và Cúng đại bàng là những hoạt động quan trọng trong Phật giáo mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng không chỉ đơn thuần là việc ăn cơm mà còn là những nghi thức tôn giáo, mang đến sự thanh tịnh và từ bi cho tâm hồn chúng ta. Hãy lưu ý đến ý nghĩa của Nghi Quá đường và Cúng đại bàng khi tham gia vào các buổi tụng kinh và cúng dường trong đời sống Phật tử.

1