Xem thêm

Học từ vựng tiếng Anh nhà hàng qua hình ảnh món Âu

Bạn đã từng thưởng thức các món Âu trong một nhà hàng tinh tế và sang trọng chưa? Hay bạn đang làm việc trong ngành nhà hàng Âu và muốn biết cách gọi tên các...

Bạn đã từng thưởng thức các món Âu trong một nhà hàng tinh tế và sang trọng chưa? Hay bạn đang làm việc trong ngành nhà hàng Âu và muốn biết cách gọi tên các món ăn này trong tiếng Anh? Hãy cùng tìm hiểu từ vựng tiếng Anh nhà hàng thú vị này cùng Aroma.

Học tiếng Anh nhà hàng qua hình ảnh các món chay

từ vựng tiếng Anh nhà hàng

 • Pumpkin cream soup /’pʌmp,hænd kri:m su:p/ - Súp kem bí sữa.
 • Fried shrimp with cheese /fraid ʃrimp wɪð tʃiːz/ - Tôm chiên phô mai.
 • Grilled fish with orange sauce /ɡrɪl fɪʃ wɪð ˈɒrɪndʒ sɔːs/ - Cá nướng sốt cam.
 • Fried egg noodles with seafood /fraɪd eɡ ˈnuːdl wɪð ˈsiːfuːd/ - Mỳ xào hải sản.
 • Fried cauliflower with butter and garlic /fraɪd ˈkɒliflaʊə(r) wɪð ˈbʌtə(r) ˈɡɑːlɪk/ - Bông cải xào bơ tỏi.
 • Green house salad /ɡriːn haʊs ˈsæləd/ - Sa lát.
 • French fries /frentʃ fraid/ - Khoai tây chiên.
 • Wedge potato /wedʒ pəˈteɪtəʊ/ - Khoai tây múi.
 • Mashed Potatoes /mæʃt pəˈteɪtəʊ/ - Khoai tây nghiền.
 • Penne /ˈpeneɪ/ - Mỳ ống.
 • Barbecue beans /ˈbɑːbɪkjuː biːn/ - Đậu sốt BBQ.
 • Sunny shine up egg /ˈsʌni ʃaɪn ʌp eɡ/ - Trứng ốp la.

Cùng Aroma học từ vựng tiếng Anh nhà hàng qua hình ảnh món Âu

từ vựng tiếng Anh nhà hàng

 • French style salted cucumber /frentʃ staɪl sɔːlt ˈkjuːkʌmbə(r)/ - Dưa chuột muối kiểu Pháp.
 • Classic ceasar salad /ˈklæsɪk ˌsiːzə ˈsæləd/ - Sa lát giòn kiểu Ý.
 • Braised probeef special fried salmon /breɪz biːf ˈspeʃl fraɪd ˈsæmən/ - Chả cá hồi Probeef.
 • Fred beef fillet five color /biːf ˈfɪlɪt faɪv ˈkʌlə(r)/ - Bò xào ngũ sắc.
 • Grilled squid or fried squid salt and chili /ɡrɪl skwɪd fraɪd skwɪd sɔːlt ˈtʃɪli/ - Mực nướng hoặc mực chiên muối ớt.
 • Steamed Prawn lemon grass/garlic and butter /stiːm prɔːn ˈlemən ɡrɑːs ˈɡɑːlɪk ˈbʌtə(r)/ - Tôm sú hấp sả hoặc hấp bơ tỏi.
 • Stir-fried noodles with Australian beef /stɜː(r) fraɪd ˈnuːdl wɪð ɒˈstreɪliən biːf/ - Mỳ xào bò Úc hoặc cơm rang dưa bò Úc.
 • Beef tartare with garlic bread and tartare sauce - Gỏi bò kèm bánh mỳ nướng và sốt tartare.
 • Mixed fresh fruit /mɪkst freʃ fruːt/ - Hoa quả thập cẩm.
 • Mix cold cut with cheese and Oliu /mɪks kəʊld kʌt wɪð tʃiːz/ - Thịt nguội tổng hợp với phô mai và dầu ô liu.
 • Roadted chorizo with cheese sauce - Xúc xích chorizo bỏ lò với sốt phô mai.
 • Grilled US top blade /ɡrɪl əs tɒp bleɪd/ - Lõi vai bò Mỹ.
 • Australia ribeye /ɒˈstreɪliən ˈrɪb aɪ/ - Thăn lưng bò Úc.
 • US boneless beef short ribs /əs ˈbəʊnləs biːf ʃɔːt rɪb/ - Sườn bò Mỹ không xương.
 • OP ribeye /ɒp ˈrɪb aɪ/ - Thăn lưng bò Mỹ có xương.
 • Grilled lamb rack (French cut) with mashed potato and dill and red wine sauce /ɡrɪl læm ræk frentʃ kʌt wɪð mæʃt pəˈteɪtəʊ dɪl red waɪn sɔːs/ - Sườn cừu nướng kèm khoai tây nghiền và sốt rượu vang đỏ.
 • Grilled salmon with mashed potato and dill and white wine sauce /ɡrɪl ˈsæmən wɪð mæʃt pəˈteɪtəʊ dɪl waɪt waɪn sɔːs/ - Cá hồi nướng kèm khoai tây nghiền với sốt thì là vang trắng.
 • Roadted oyster with shrimp and bacon - Hàu sữa bỏ lò sốt tôm thịt ba chỉ xông khói.
 • Steamed seabass with white wine, mashed potato saute vegetable /stiːm ˈsiːbrɑː wɪð waɪt waɪn, mæʃt pəˈteɪtəʊ ˈsəʊteɪ ˈvedʒtəbl/ - Cá vược hấp vang trắng.
 • Pan-fried foie gras with strawberry sauce and balsamic - Gan ngỗng áp chảo với sốt dâu tây và dấm đen.
 • Green pepper and basil sauce /ɡriːn ˈpepə(r) ˈbæzl sɔːs/ - Sốt tiêu xanh với lá húng quế.
 • Whisky black pepper and whisky sauce /ˈwɪski blæk ˈpepə(r) ˈwɪski sɔːs/ - Sốt tiêu đen với rượu whisky.
 • Red wine sauce /red waɪn sɔːs/ - Sốt vang đỏ.
 • Chanterelle mushroom sauce /ˈʃɑːntərel ˈmʌʃrʊm sɔːs/ - Sốt nấm Chanterelle.

Trong bài viết này, Aroma đã chia sẻ một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến các món Âu phổ biến kèm theo phiên âm đầy đủ. Hy vọng rằng bạn đã có thêm kiến thức hữu ích để nâng cao từ vựng của mình.

Xem thêm:

 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • Review trung tâm dạy tiếng Anh giao tiếp tại Hà Nội
 • Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
 • Học từ vựng Anh văn qua hình ảnh
1