Tin tức

Tin tức

Tin công ty

23/08/2017
 GTNfoods mua tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam  - CTCP (Vilico) lên 70,05% (tăng thêm 5,05%).
27/01/2017
Công ty Cổ phần GTNfoods xin Công bố Báo cáo Tài chính và Báo cáo Quản trị 2016.
15/11/2016
Công ty Cổ phần GTNFoods kính gửi Quý Nhà đầu tư Công văn số 7485/UBCK-QLCB ngày 15/11/2016 của UBCK Nhà nước chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của GTN.
24/06/2016
Kính gửi Quý Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần GTNFoods xin công bố tờ trình của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) trình Đại hội đồng Cổ đông Vilico về việc GTNFoods nâng tỷ lệ sở hữu tại Vilico lên tối đa 65% vốn điều lệ không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật. Chi...
24/06/2016
Kính gửi Quý Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần GTNFoods xin công bố tờ trình của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) trình Đại hội đồng Cổ đông Vilico về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem tại đây.
31/05/2016
Kể từ ngày 26/05/2016, Ông Nguyễn Trí Thiện thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương. Công ty xin được thông báo và gửi kèm theo đây Đơn từ nhiệm và Nghị quyết HĐQT liên quan đến Quý Cơ quan và Cổ đông của Công ty.
Trang 1/5 [1][2][3][4][5] Chuyển nhanh
prev next
  •  

     

Copyright © 2016 - Công ty Cổ phần GTNFOODS

Địa chỉ: Tầng 6, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại(84-24) 6276 6366.  Fax(84-24) 6276 6466.  Email: info@gtnfoods.com.vn

 

Đầu trang