Môi trường

Biến đổi khí hậu đang là vấn đề được chú ý toàn cầu, do khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt, không chỉ gây ra những thiệt hại về người và của, biến đổi khí hậu còn ảnh hưởng nghiệm trọng tới an ninh lương thực. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất do biến đổi khí hậu, cũng là nước hứng chịu các tác động tiêu cực khác do nạn phá rừng, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên.

Để chung tay bảo vệ môi trường, GTNfoods đang từng bước tạo nhận thức sâu rộng trong việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng, đặc biệt là Điện và Nước, đối với toàn thể CBCNV của công ty, nhằm mục tiêu tạo ra hiệu quả lao động cao nhất trên một đơn vị năng lượng; tăng cường sử dụng sản phẩm tái chế, liên tục nâng cấp dây chuyền sản xuất và giảm thiểu tối đa hoạt động phát thải ra môi trường. Đặc biệt, thời gian qua, GTNfoods đã kiểm soát chặt chẽ và nghiêm cấm việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại, đưa quy trình sản xuất chè thành quy trình sạch, đạt Chứng nhận Nông nghiệp bền vững RA cho các vùng chè chính, Chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam – Nhóm sản phẩm trồng trọt VIETGAP cho hầu hết các vùng nguyên liệu chè đang khai thác.

Bảo vệ nguồn nước

  • Xử lý nước thải và rác thải
  • Các hoạt động sản xuất của GTNfoods đang được chuyển dần theo hướng xanh sạch, giảm thiểu phát thải gây ô nhiễm nguồn nước. Mộc Châu Milk đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ vi sinh đối với hai xưởng chế biến sữa, nhằm đảm bảo chất lượng nước thải đúng quy định. Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền đối với các hộ dân chăn nuôi, trồng cỏ, ngô làm nguyên liệu thức ăn về ý thức bảo vệ nguồn nước, đồng loạt xử lý chất thải rắn và lỏng theo công nghệ sinh học, giảm thiểu tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Đối với Vinatea do đặc thù sản xuất chè theo công nghệ sản xuất thô, nên không có nước thải công nghiệp.

  • Tiết kiệm nước
  • GTNfoods và các đơn vị thành viên, cam kết thực hiện chính sách bảo tồn nguồn nước thông qua việc ngăn chặn sự ô nhiễm nguồn nước tự nhiên và sử dụng hợp lý và tiết kiệm.

Giảm lượng khí thải / Reducing CO2 Emissions

Tại vị trí đo bên ngoài khu vực sản xuất, độ ồn, bụi lơ lửng, nồng độ các chất vô cơ đều đảm bảo trong mức cho phép của QCVN 05:2009/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.
Tại vị trí đo bên trong khu vực sản xuất, các chỉ tiêu quan trắc chất lượng môi trường không khí: vi khí hậu, độ ồn, bụi lơ lửng, các chất vô cơ đều đảm bảo trong mức cho phép của QĐ 3733:2002/QĐ-BYT.

Sử dụng nguồn nguyên liệu bền vững

Tại Mộc Châu Milk, công nghệ sinh học được áp dụng để xử lý chất thải . Nước thải được xử lý qua hệ thống bể chứa, bổ sung vi sinh và Enzym được bơm đảo trộn và sục khí đạt tiêu chuẩn tưới tiêu, sau đó được sử dụng vào việc tưới, chăm sóc đồng cỏ và cây thức ăn. Phân và chất thải rắn được thu gom và ủ với men vi sinh. Nhiều hộ dân đầu tư hệ thống thu gom áp dụng công nghệ ép tách nước, sau đó bổ sung vi sinh để sản xuất phân bón cho từng loại cây trồng như ngô, làm thức ăn cho bò, dễ dàng đóng gói, vận chuyển và sử dụng, đây cũng là một nguồn thu nhập thêm cho người chăn nuôi. Công tác này bảo đảm tiết kiệm tài nguyên nước và tạo dựng cảnh quan môi trường trong lành.

Trong tương lai, Mộc Châu Milk dự kiến sẽ đầu tư một nhà máy chế biến phân hữu cơ từ nguồn chất thải chăn nuôi bò sữa, các trại chăn nuôi khác trên địa bàn và các loại phế phụ phẩm hữu cơ. Sản phẩm phân bón này đặc biệt phù hợp với các trang trại theo hướng hữu cơ. Đây là mô hình không chỉ giải quyết vấn đề môi trường mà còn là điểm chốt khép kín quy trình sản xuất và chăn nuôi tại Mộc Châu.

Society

With the spirit of economic development associated with the common development of the whole society, GTNfoods is significantly contributing to narrowing the wealth and poverty gap of the localities where our raw material zones stay. GTNfoods focuses on supporting living conditions for difficult rural areas, such as supporting poor children and primary schools with milk. GTNfoods plans to build an Education fund to encourage poor children to go to school which would improve their lives and their families in the future. In addition, the company will continuously implement relief activities in flood-affected areas, difficult remote areas of the North and the Central, Vietnam...

Green Moc Chau – Providing Milk to Schools program

Subsidiary of the Group - Moc Chau Milk always focuses on implementing the Green Moc Chau - Providing Milk to Schools program. Provided over 3000 children in 10 kindergartens to use milk for free monthly. In 2018, Moc Chau Milk provided more than 62 tons of milk and more than 3.1 tons of sugar to the school milk program with expense amount of nearly VND 1.2 billion.

Help the flood victims & participate in gratitude programs

The member units always do good social work in the local, through the activities : Moc Chau Milk also has supported Muong La’s people suffering from floods with total amount of VND 130 million, donated funds for the poor, such as building gratitude houses for compatriots of Moc Chau district with amount of VND 520 million to build 25 gratitude houses; supported Lao PDR with grass cutting machines and disinfectants equivalent to VND 125.4 million, and assigned staffs to transfer technology for production.

Building a fair, good and long-lasting work environment

In addition to corporate social responsibility, GTNfoods is increasingly improving the quality of working environment, income and living conditions for the employees in order to ensure long-term benefits and attachment of the employees. The company always maintains a fund for training, building corporate culture and improving the performance valuation system.

GTNfoods always respects and ensures the rights of employees, creating equal environment for everyone. At present, there are over 4000 employees working in the Group. For Moc Chau Milk and Vinatea, the proportion of female workers accounted for 41.2% and 58.7% respectively; The rate of work is ethnic minorities respectively warfare 2.6% and 3.3%; always maintained in high level compared to other businesses in the same industry.

Forms of insurance to protect the rights and property of farmers.

A member of GTNfoods, Moc Chau Milk has built up trust with farmers over the years. The company is committed to supporting many policies for cattle farmers such as insurance of milk prices, insurance of livestock, loans for production expansion up to 50% of investment value, loan for buying grass and storage maize, develops power, roads, stations ...

Up to now, many households in the farm town have actively expanded the herd size, earning 50-80 million VND per month. In 2017, of the more than 1000 typical households in Son La province are rewarded, the dairy farms of Moc Chau Milk account for over 400 households.

Economy

GTNfoods finalizes its ecosystems with clean and safe food products produced from sustainable and closed agricultural value chains, initially realizing its goal of becoming a leading food company in Vietnam, it is expected that in the coming years, the Company will continue to increase the ownership capital of its member companies which have strengths or potentials in the food industry. At the same time, GTNfoods accelerates restructuring and investing heavily in core businesses by strategically leveraging existing strengths, identifying the potential and needs of the market, enhancing brand position, towards sustainable economic growth from Milk and Tea, with the support from Wine in the associated company.

Strengthening the capacity of technology and science in economic development

  • Focus on R & D activities to develop products for human health, environmental friendliness, increase investment in modern technical infrastructure.
  • Continuing to research and apply methods of cultivation and breeding under the model of green growth, apply and learn the model that developed countries are applying.

Strengthening the capacity of technology and science in economic development

  • Focus on R & D activities to develop products for human health, environmental friendliness, increase investment in modern technical infrastructure.
  • Continuing to research and apply methods of cultivation and breeding under the model of green growth, apply and learn the model that developed countries are applying.
  • Continuing to research and apply methods of cultivation and breeding under the model of green growth, apply and learn the model that developed countries are applying.

Strengthening the capacity of technology and science in economic development

  • Focus on R & D activities to develop products for human health, environmental friendliness, increase investment in modern technical infrastructure.
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG