Kinh tế

GTNfoods hoàn thiện hệ sinh thái của mình bằng các sản phẩm thực phẩm sạch được sản xuất từ chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và khép kín, bước đầu hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về thực phẩm sạch tại Việt Nam, dự kiến trong các năm tiếp theo Công ty sẽ tiếp tục tăng vốn sở hữu chi phối đối với các công ty thành viên đang có thế mạnh hoặc tiềm năng trong ngành thực phẩm. Đồng thời, GTNfoods đẩy mạnh tái cơ cấu và đầu tư mạnh vào các mảng kinh doanh cốt lõi bằng chiến lược tận dụng thế mạnh hiện tại, xác định rõ tiềm năng và nhu cầu của thị trường, nâng cao vị thế thương hiệu, hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững đến từ Sữa và Trà, cùng với sự hỗ trợ của Vang.

Tăng cường năng lực về khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế

  • Tập trung các hoạt động R&D, phát triển các sản phẩm có giá trị đối với sức khỏe con người, thân thiện với môi trường, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại.
  • Tiếp tục nghiên cứu và triển khai áp dụng các phương pháp trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình tăng trưởng xanh, ứng dụng và học hỏi mô hình mà các quốc gia phát triển đã và đang áp dụng.

Sử dụng nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững

  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chuyên môn và tạo động lực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng cá nhân, đóng góp cho sự phát triển chung của Tập đoàn.
  • Tạo điều kiện tối ưu cho nguồn lực tại địa phương có cơ hội tham gia lao động sản xuất, đào tạo người lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khuyến khích người dân tăng thu nhập nhằm phát triển kinh tế vùng.
  • Lên kế hoạch thực hiện và có các định hướng nhằm sử dụng và phát triển quỹ đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các vùng nguyên liệu một cách tối ưu nhất, sử dụng hiệu quả nguồn lực vốn đầu tư.

Thị trường cạnh trang bình đằng và công bằng

  • Tích cực tham gia và góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và công bằng, tôn trọng các quy luật khách quan của thị trường.
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG