Môi trường

Biến đổi khí hậu là một thách thức lớn của tất cả các quốc gia, có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới sản xuất, đời sống, môi trường.

Nhiệt độ tăng, nước biển dâng cao, gây ra hiện tượng xâm nhập mặn, nhiễm mặn nguồn nước, sạt lở đất, khí hậu trở nên khắc nghiệt, khó dự đoán. Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển, chiến lược phát triển của các vùng lãnh thổ như Việt Nam, đặc biệt trong vấn đề nông nghiệp và an ninh lương thực.

Xã hội

Qua hơn 40 năm phát triển sau chiến tranh, xã hội Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, người dân được nâng cao trình độ học thức, văn hóa, sự kết nối tương tác diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế nhanh tại các đô thị khiến cho sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn trong thập kỷ gần đây.

Đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất là trẻ em, lực lượng lao động tương lai, và người dân tộc thiểu số, phần lớn sống tại vùng cao, nơi liên tục xảy ra hiện tượng lũ lụt, mưa đá, sạt lở đất, ...

Kinh tế

Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia. Tính bền vững về kinh tế được thể hiện trên các khía cạnh: sự gia tăng quy mô kinh tế, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ và bình đẳng về cơ hội tham gia cũng như hưởng thụ thành quả phát triển của mọi người.

Tại Việt Nam, song song với những thành tựu kinh tế đã đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế cần có giải pháp cải thiện khắc phục như:

Trong các ngành kinh tế tại Việt Nam, nông nghiệp vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đại đa số người dân sống ở nông thôn. Nếu chỉ đơn thuần có sự tăng trưởng về công nghiệp thì sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong nền kinh tế và kết quả là các vấn đề nghèo đói, bất bình đẳng và thất nghiệp sẽ trở nên trầm trọng hơn.

Bước vào thế kỷ XXI, trước những thách thức về an ninh lương thực, môi trường sinh thái, dân số, … nông nghiệp vẫn được dự báo là một trong những ngành giữ vị trí quan trọng đối với đời sống xã hội và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia.

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG