Công bố thông tin

Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi và bản cáo bạch của Vilico
28/01/2022

Thông báo phát hành cổ phiếu: Xem chi tiết tại đây

Bản cáo bạch: Xem chi tiết tại đâyCBTT Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021
28/10/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021: xem tại đây

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021: xem tại đây

Giải trình chênh lệch LNST Quý 3 năm 2021: xem tại đây

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG