Công bố thông tin

CBTT về việc được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC trong năm 2019
19/02/2019
CTCP GTNfoods công bố thông tin về việc được UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC trong năm 2019
BCTC riêng & hợp nhất Quý 4/2018 và Giải trình biến động lợi nhuận
30/01/2019
CTCP GTNfoods công bố BCTC riêng & hợp nhất Quý 4/2018
Giải trình biến động lợi nhuận Q3/2018
29/10/2018
CTCP GTNfoods công bố giải trình biến động lợi nhuận Quý 3/2018
Nghị quyết HĐQT chấp thuận việc từ nhiệm của Tổng Giám đốc
22/10/2018
CTCP GTNfoods công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận Đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm CFO & bổ nhiệm Người phụ trách Ban Tài chính Công...
10/10/2018
CTCP GTNfoods công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm CFO & bổ nhiệm Người phụ trách Ban Tài chính Công ty
Báo cáo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Mr. Michael Louis Rosen
08/10/2018
CTCP GTNfoods công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Michael Louis Rosen
Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ - Mr. Michael Louis Rosen
01/10/2018
CTCP GTNfoods công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Michael Louis Rosen - Tổng Giám đốc
Công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế TP. Hà Nội
05/09/2018
CTCP GTNfoods công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế TP. Hà Nội
Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2018 sau soát xét - riêng
16/08/2018
CTCP GTNfoods công bố giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2018 - riêng
Công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP Nhựa Miền Trung
03/08/2018
CTCP GTNfoods công bố thông tin về việc thoái vốn tại CTCP Nhựa Miền Trung
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG