Công bố thông tin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VÀ CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN
15/04/2019
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần GTNfoods xin CBTT và gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua 03 Tờ trình và các tài liệu liên quan
Ý kiến phản hồi của HDQT GTNfoods về việc Vinamilk chào mua công khai cổ phiếu GTN
01/04/2019

Công ty cổ phần GTNfoods công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch CK TPHCM: ý kiến phản hồi của HDQT GTNfoods về việc Vinamilk chào mua công khai cổ phiếu GTN.

Xin vui lòng xem tại đây.

Xem tài...

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Nghiêm Văn Tùng
29/03/2019

CTCP GTNfoods công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Ông Nghiêm Văn Tùng,

Xin vui lòng xem tại đây.

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BZZ
29/03/2019

CTCP GTNfoods công bố thông tin về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BZZ,

Xin vui lòng xem tại đây.

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư BZZ
29/03/2019

CTCP GTNfoods công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư BZZ,

Xin vui lòng xem tại đây.

BCTC riêng & hợp nhất năm 2018
26/03/2019

BCTC hợp nhất năm 2018, xin vui lòng xem tại đây.

BCTC riêng năm 2018, xin vui lòng xem tại đây.

CBTT về việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Lars Kjaer
26/03/2019
CTCP GTNfoods công bố thông tin về việc từ nhiệm vị trí thành viên HDDQT của Ông Lars Kjaer
CBTT về thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
20/03/2019

Bà Chew Mei Ying công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu người nội bộ, xin vui lòng xem tin tại đây.

Ông Pan Mun Kit công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu người nội bộ, xin vui lòng xem tin tại đây....

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG