Con đường GTNfoods

2017

Tháng 01/2017, GTNfoods sở hữu 65% Vilico qua đó hợp nhất Mộc Châu Milk.

Tháng 11/2017, GTNfoods nâng tỷ lệ sở hữu tại Vilico lên 73,72%.

Sau một thời gian dài tiến hành M&A, tổng tài sản của GTNfoods tính đến cuối năm 2017 đạt 4.802 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm, nguồn vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh 1.032 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên mức 3.814 tỷ đồng.

Năm 2017 GTNfoods đạt gần 3,781 tỷ đồng doanh thu, tăng 108% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế thu về 152 tỷ đồng, tăng 850%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt hơn 40,4 tỷ đồng, tăng 159% so với năm 2016.

2016

TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

Quý I năm 2016, GTNfoods nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinatea lên 95%.

Ngày 26/1/2016, GTNfoods phát hành cổ phần riêng lẻ từ 752 tỷ lên 1500 tỷ với sự tham gia của các cổ đông chiến lược Invest Tây Đại Dương, TAEL, SNET.

Ngày 18/11/2016, GTNfoods phát hành cổ phần riêng lẻ lần thứ hai trong vòng 1 năm từ 1500 tỷ lên 2500 tỷ với sự tham gia của các cổ đông hiện hữu là Invest Tây Đại Dương, TAEL và các cổ đông tổ chức mới là PEMN, Hanil Feeds...

2015

SỞ HỮU VINATEA

Tháng 03/2015, GTNfoods nâng tỷ lệ sở hữu tại Ladofoods lên 35%.

Tháng 12/2015, GTNfoods mua cổ phần của Vinatea với tỷ lệ sở hữu đạt 75%.

2014

CHÍNH THỨC NIÊM YẾT TRÊN HOSE

Tháng 05/2014, GTNfoods chính thức niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán GTN. Cũng trong năm này, Công ty đã xác định lại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng với chuỗi giá trị nông nghiệp.

2013

SỞ HỮU LADOFOODS

Tháng 07/2013, GTNfoods mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng (Ladofoods), bắt đầu triển khai chiến lược M&A các doanh nghiệp thực phẩm với chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín.

2011

NGÀY THÀNH LẬP

Công ty Cổ phần GTNfoods được thành lập ngày 30/05/2011, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực như sản xuất tre công nghiệp, xây dựng hạ tầng, khoáng sản, vật liệu xây dựng, nhựa, nông sản và thực phẩm.

1959

BÁC HỒ GHÉ THĂM

Năm 1959, Bác Hồ thăm xưởng sản xuất chè và nông trường chăn nuôi tại Mộc Châu.

1958

VIÊN GẠCH ĐẦU TIÊN

Năm 1958, Tổng công ty Chè Việt Nam được thành lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cùng thời gian đó, Nông trường Quân đội Mộc Châu bắt đầu hình thành.

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG