Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

09/02/2018
Kính gửi: Quý nhà đầu tư, cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods công bố kết quả kinh doanh năm 2017, chi tiết xem bản Tiếng Việt tại đây, bản Tiếng Anh tại đây.
08/02/2018
Công ty Cổ phần GTNfoods công bố thông tin về Kết quả kiểm tra thuế tại Chi nhánh Tây Nguyên giai đoạn 2015 - 2017, chi tiết xem tại đây.
01/02/2018
Công ty Cổ phần GTNfoods gửi kèm theo tại đây Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2018.
01/02/2018
Công ty Cổ phần GTNfoods công bố Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT ngày 01/2/2018 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa GTNfoods và các bên liên quan giai đoạn 2017-2020, chi tiết xem  tại đây
17/01/2018
 Kính gửi: Quý nhà đầu tư, cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods xin gửi tại đây Công văn của UBCKNN chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2018
15/12/2017
Kính gửi: Quý Cổ đông,  Công ty Cổ phần GTNfoods đã mua thêm 2,319.000 cổ phiếu VLC nâng tỉ lệ sở hữu lên 73,72%. Giao dịch được thực hiện từ 16/11/2017 đến 15/12/2017. Chi tiết xem tại đây.
Trang 1/10 [1][2][3][4][5]>> Chuyển nhanh
prev next
  •  

     

Copyright © 2016 - Công ty Cổ phần GTNFOODS

Địa chỉ: Tầng 6, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại(84-24) 6276 6366.  Fax(84-24) 6276 6466.  Email: info@gtnfoods.com.vn

 

Đầu trang