Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

30/01/2018
 CTCP GTNfoods xin gửi Quý nhà đầu tư, cổ đông Báo cáo tài chính Qúy IV/2017 như sau: 1. Báo cáo riêng 2. Báo cáo hợp nhất 3. Giải trình biến động lợi nhuận Qúy IV/2017.
30/10/2017
 CTCP GTNfoods xin gửi Quý nhà đầu tư, cổ đông Báo cáo tài chính Q3/2017 như sau:
29/08/2017
Công ty Cổ phần GTNfoods kính gửi Quý nhà đầu tư báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được kiểm toán, chi tiết như sau:  
31/07/2017
 Kính gửi Quý Nhà đầu tư,   CTCP GTNfoods xin công bố Báo cáo tài chính Q2/2017 của Công ty mẹ và hợp nhất như sau: Báo cáo tài chính Công ty mẹ, tải về tại đây. Báo cáo tài chính Hợp nhất, tải về tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận Quý II/2017.
Trang 1/3 [1][2][3] Chuyển nhanh
prev next
  •  

     

Copyright © 2016 - Công ty Cổ phần GTNFOODS

Địa chỉ: Tầng 6, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại(84-24) 6276 6366.  Fax(84-24) 6276 6466.  Email: info@gtnfoods.com.vn

 

Đầu trang