Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

26/04/2018
Kính gửi Quý Cổ đông, CTCP GTNfoods xin công bố Báo cáo tài chính (BCTC) Q1/2018  như sau: BCTC Hợp nhất Q1/2017, tải về tại đây BCTC Công ty mẹ Q1/2017, tải về tại đây Trân trọng.
30/03/2018
 Công ty Cổ phần GTNfoods kính gửi Quý nhà đầu tư báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, chi tiết như sau: 1. Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán  3. Giải trình biến động biến động lợi nhuận năm 20...
30/01/2018
 CTCP GTNfoods xin gửi Quý nhà đầu tư, cổ đông Báo cáo tài chính Qúy IV/2017 như sau: 1. Báo cáo riêng 2. Báo cáo hợp nhất 3. Giải trình biến động lợi nhuận Qúy IV/2017.
30/10/2017
 CTCP GTNfoods xin gửi Quý nhà đầu tư, cổ đông Báo cáo tài chính Q3/2017 như sau:
29/08/2017
Công ty Cổ phần GTNfoods kính gửi Quý nhà đầu tư báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được kiểm toán, chi tiết như sau:  
31/07/2017
 Kính gửi Quý Nhà đầu tư,   CTCP GTNfoods xin công bố Báo cáo tài chính Q2/2017 của Công ty mẹ và hợp nhất như sau: Báo cáo tài chính Công ty mẹ, tải về tại đây. Báo cáo tài chính Hợp nhất, tải về tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận Quý II/2017.
Trang 1/3 [1][2][3] Chuyển nhanh
prev next
  •  
    • logo Vinatea - Tổng Công ty chè Việt Nam

     

Copyright © 2018 Công ty Cổ phần GTNFOODS

Địa chỉ: Tầng 9, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại(84-24) 6276 6366.  Fax(84-24) 6276 6466.  Email: info@gtnfoods.com.vn

 

Đầu trang