Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính

29/10/2018
Kính gửi Quý Cổ đông, CTCP GTNfoods xin công bố Báo cáo tài chính (BCTC) QII/2018  như sau: Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018, tải về tại đây Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018, tải về tại đây Giải trình biến động lợi nhuận Quý III/2018, tải về tại ...
16/08/2018
Kính gửi Quý Cổ đông, CTCP GTNfoods xin công bố Báo cáo tài chính bán niên 2018 như sau: BCTC bán niên 2018 soát xét - riêng, tải về tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận bán niên 2018 sau soát xét - riêng, tải về tại đây. BCTC hợp nhất giữa niên độ 30.6.2018, tải về t...
27/07/2018
Kính gửi Quý Cổ đông, CTCP GTNfoods xin công bố Báo cáo tài chính (BCTC) QII/2018  như sau: Báo cáo tài chính riêng Quý II/2018, tải về tại đây Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018, tải về tại đây Giải trình biến động lợi nhuận Quý II/2018, tải về tại đây...
26/04/2018
Kính gửi Quý Cổ đông, CTCP GTNfoods xin công bố Báo cáo tài chính (BCTC) Q1/2018  như sau: BCTC Hợp nhất Q1/2017, tải về tại đây BCTC Công ty mẹ Q1/2017, tải về tại đây Trân trọng.
30/03/2018
 Công ty Cổ phần GTNfoods kính gửi Quý nhà đầu tư báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, chi tiết như sau: 1. Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán  3. Giải trình biến động biến động lợi nhuận năm 20...
30/01/2018
 CTCP GTNfoods xin gửi Quý nhà đầu tư, cổ đông Báo cáo tài chính Qúy IV/2017 như sau: 1. Báo cáo riêng 2. Báo cáo hợp nhất 3. Giải trình biến động lợi nhuận Qúy IV/2017.
Trang 1/4 [1][2][3][4] Chuyển nhanh
prev next
  •  
    • logo Vinatea - Tổng Công ty chè Việt Nam

     

Copyright © 2018 Công ty Cổ phần GTNFOODS

Địa chỉ: Tầng 9, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại(84-24) 6276 6366.  Fax(84-24) 6276 6466.  Email: info@gtnfoods.com.vn

 

Đầu trang