Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

16/03/2018
Công ty Cổ phần GTNfoods nhận được thông báo của ông Nguyễn Hồng Anh - TV HĐQT về việc đăng ký mua cổ phiếu GTN, cụ thể như sau: Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ hiện nay: 100.000cp. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 200.000cp. Thời gian thực hiện giao dịch: 20/3 - 17/4/2018. Chi tiết xem ...
12/03/2018
Công ty Cổ phần GTNfoods nhận được thông báo của ông Tạ Văn Quyền - Chủ tịch HĐQT về việc đăng ký mua cổ phiếu GTN, cụ thể như sau: Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ hiện nay: 100.000cp. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm: 100.000cp. Thời gian thực hiện giao dịch: 14/3 - 12/4/2018. Chi tiết xem...
05/03/2018
Kính gửi: Quý Cổ đông, Nhà đầu tư Công ty Cổ phần GTNfoods nhận được thông báo của ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Tài chính về kết quả mua cổ phiếu GTN, cụ thể như sau: Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000cp. Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000cp. Tổng số cổ phiếu đang nắm giữ hiện nay: 10...
25/02/2018
Kính gửi Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư của Công ty Cổ phần GTNfoods, Dear Valued Investors,  Những ngày gần đây, nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi về việc cổ phiếu của GTNfoods (Mã chứng khoán: GTN) niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) có sự biến động khá lớn về giá, nhiều người ...
09/02/2018
Công ty Cổ phần GTNfoods nhận được thông báo của Ông Michael Louis Rosen - Tổng Giám đốc về việc đăng ký bán 3.500.000 cổ phiếu GTN. Chi tiết xem tại đây.
09/02/2018
Kính gửi: Quý nhà đầu tư, cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods công bố kết quả kinh doanh năm 2017, chi tiết xem bản Tiếng Việt tại đây, bản Tiếng Anh tại đây.
Trang 1/21 [1][2][3][4][5]>> Chuyển nhanh
prev next
  •  

     

Copyright © 2016 - Công ty Cổ phần GTNFOODS

Địa chỉ: Tầng 6, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại(84-24) 6276 6366.  Fax(84-24) 6276 6466.  Email: info@gtnfoods.com.vn

 

Đầu trang