Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

15/12/2017
Kính gửi: Quý Cổ đông,  Công ty Cổ phần GTNfoods đã mua thêm 2,319.000 cổ phiếu VLC nâng tỉ lệ sở hữu lên 73,72%. Giao dịch được thực hiện từ 16/11/2017 đến 15/12/2017. Chi tiết xem tại đây.
13/12/2017
Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh ban hành Quyết định nhắc nhở vi phạm toàn thị trường đối với GTNFoods. Chi tiết xem tại đây.
06/12/2017
 Công ty Cổ phần GTNFOODS công bố kết quả kiểm tra thuế thời kỳ 2012 - 2016 của công ty, xem tại đây.
28/11/2017
Ông Trần Việt Thắng Trưởng Ban kiểm soát GTNfoods đã mua thêm 35.600 cp, nâng tỉ lệ sở hữu cổ phần GTN lên 0.2%  
15/11/2017
K/g: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần GTNfoods gửi tới Quý cổ đông  Thông báo của Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương về việc đăng ký mua vào cổ phiếu GTN như sau: 1. Số lượng đăng ký mua thêm: 3.974.220 2. Thời gian giao dịch: 20/11-20/12/2017 3. Tỉ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch:...
09/11/2017
Kính gửi: Quý Cổ đông Thực hiện chiến lược gia tăng đầu tư vào Sữa và Chè đã được Hội đồng quản trị thông qua, ngày 8/11/2017 Công ty Cổ phần GTNfoods đã ra Thông báo kế hoạch mua thêm 5% cổ phần Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam -VLC nâng tỉ lệ sở hữu lên 74,95%. Thời gian giao dịch từ 15/11-15/1...
Trang 1/20 [1][2][3][4][5]>> Chuyển nhanh
prev next
  •  

     

Copyright © 2016 - Công ty Cổ phần GTNFOODS

Địa chỉ: Tầng 6, 92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại(84-24) 6276 6366.  Fax(84-24) 6276 6466.  Email: info@gtnfoods.com.vn

 

Đầu trang