Môi trường làm việc

Tổ chức và nhân sự

Là một Tập đoàn lớn với lực lượng nhân sự trên 4.000 người tính trên cơ sở hợp nhất, trải dài từ Bắc đến Nam, với các công ty con tiền thân là các Tổng công ty lớn của Nhà nước (Vinatea và Vilico), GTNfoods có sự giao thoa giữa lực lượng nhân sự mới và lực lượng nhân sự theo môi trường Nhà nước cũ. Hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của mô hình này, GTNfoods hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp kết hợp giữa niềm tự hào của các công ty tiền thân nhà nước, có chiều dài lịch sử lâu đời, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của lực lượng lao động thuộc thế hệ mới, với chất xúc tác là các nhân sự cao cấp và chuyên gia quốc tế với nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp, khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiểu rõ đặc điểm và mục tiêu chung cần hướng tới, GTNfoods dựa vào những giá trị cốt lõi để tạo nên văn hóa doanh nghiệp riêng biệt của mình:

“Nằm vùng” để tìm được tiếng nói chung giữa công ty mẹ và công ty con. Đàm phán và mua lại doanh nghiệp chỉ mới là phần khởi đầu.

M&A thực sự diễn ra khi 2 công ty đồng thuận đi chung một con đường, cùng chung một lý tưởng để xây dựng và phát triển. Không đồng lòng sẽ không đồng sức, không đồng sức sẽ không tạo ra thành quả và kỳ tích. Chính vì vậy, GTNfoods luôn dày công trong việc xây dựng được tiếng nói chung từ các công ty con và công ty mẹ.

Vấn đề tổ chức nhân sự luôn được chú trọng xây dựng và kiện toàn: Đối với khối văn phòng, GTNfoods chủ trương tăng cường chuyên môn của CBCNV, tuyển dụng lao động có chất lượng cao và xây dựng KPI đánh giá công việc hàng tuần, hàng tháng, thực hiện chi trả lương thưởng cho người lao động dựa trên hiệu quả công việc, đảm bảo đúng người đúng việc, phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm.

Đồng thời, công nghệ thông tin cũng được dần đưa vào áp dụng trong việc vào quản lý công việc, tương tác giữa các lực lượng nhân sự, cập nhật số liệu quản trị nhân sự và theo dõi hiệu quả công việc, dần định hình một hệ thống nhân sự hiện đại và chuyên nghiệp. Đối với khối sản xuất nông nghiệp, song song với việc tăng sản lượng, GTNfoods tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng và năng lực chuyên môn của người nông dân tại các vùng nguyên liệu nhằm duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm; Đối với đội ngũ kinh doanh và marketing các sản phẩm thực phẩm sạch của mình, GTNfoods liên tục tuyển thêm các nhân sự có năng lực cao và tăng cường đào tạo đối với đội ngũ hiện có, nhằm phục vụ cho mục tiêu chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường.

Nhiều sự kiện giúp cải thiện môi trường làm việc chung, tăng tính gắn kết trong tập thể được tổ chức như: Gala Dinner Cuối Năm, Sự kiện Kỷ Niệm Thành Lập Công Ty, Ngày Hội Giao Lưu Tuổi Trẻ...

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG