Thông báo về việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trí Thiện

Cập nhật: May, 31/2016 - 07:42

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất xin thông báo với Quý Cổ đông Công ty về việc từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trí Thiện như sau:

Kể từ ngày 26/05/2016, Ông Nguyễn Trí Thiện thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương. Ông Nguyễn Trí Thiện không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Invest Tây Đại Dương kể từ thời điểm này.

Công ty xin được thông báo và gửi kèm theo đây Đơn từ nhiệm và Nghị quyết HĐQT liên quan đến Quý Cơ quan và Cổ đông của Công ty.

  1. Đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương của ông Nguyễn Trí Thiện tại  đây.
  2. Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT tại đây.
TRỜ VỀ ĐẦU TRANG