Tầm nhìn

GTNfoods định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về thực phẩm sạch với chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và khép kín trong ngành Sữa và Chè. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển cùng với các cộng đồng mà chúng tôi đang tham gia, để bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên và xã hội của chúng tôi nói chung.


Sứ mệnh

GTNfoods tập trung vào đổi mới sản phẩm để đạt được sự xuất sắc, những nỗ lực tiên phong của Việt Nam trong thực phẩm tươi sống và an toàn cho thị trường trong nước và quốc tế.

Triết lý kinh doanh:

Đối với khách hàng

Chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Đối với cổ đông

Lợi ích lâu dài của cổ đông bền vững được bảo hộ.

Đối với nhân viên

Chúng tôi có trách nhiệm cao về mức sống của nhân viên.

Đối với xã hội

Thành tựu của chúng ta phải phù hợp với lợi ích của xã hội.


Giá trị cốt lõi

Thân thiện

Chia sẻ

Phát triển

TRỜ VỀ ĐẦU TRANG